View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0016475ScribusGeneralpublic2021-03-23 06:25
ReporterJurek M. Assigned Tojghali  
PrioritynormalSeveritycrashReproducibilityhave not tried
Status closedResolutionfixed 
Product Version1.5.6 
Fixed in Version1.5.7.svn 
Summary0016475: Error when trying to open document with size above 2Gb
DescriptionPodczas otwierania projektu zapisanego w formacie .sla otrzymuję następujący komunikat komunikat:

---------------------------
Krytyczny błąd
---------------------------
<qt>Plik C:/Users/Dell/Desktop/Nowy folder/album_kaplice_ZP_emerg_05j.sla nie jest w dopuszczalnym formacie</qt>
---------------------------
<qt>Plik może być uszkodzony lub mógł zostać utworzony w nowszej wersji Scribusa.</qt>
---------------------------
OK Pomoc
---------------------------
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
TagsNo tags attached.
PatchNo

Activities

jghali

2021-02-16 18:12

administrator   ~0048834

To provide any help, we need to get a hand on the .sla document.

jghali

2021-02-16 19:30

administrator   ~0048838

Well as I've said, we cannot provide any help if we cannot get a hand on the document. So if you want some help from us, you need to upload your document somewhere and paste the link here.

With a document of that size my guess is that you have embedded all the images in your document. This would be a bad choice as this makes the document more sensible to corruption and dramatically increase memory requirements to load the file, hence increasing the possibility of failure to load the document.

Jurek M.

2021-02-17 06:04

reporter   ~0048844

link do uszkodzonego pliku:
https://1drv.ms/u/s!AvTgeeFMm-cwaS6XKzajsIYzYk4?e=jvvOW9

Jurek M.

2021-02-17 17:12

reporter   ~0048846

Ulegając Państwa sugestii, że przyczyną błędu może być osadzenie w dokumencie wszystkich obrazów, usunąłem zaznaczenie opcji "osadź". W efekcie obrazy nie wyświetlają się i prawdopodobnie nie będą widoczne w .pdf i na wydruku.

jghali

2021-02-17 18:28

administrator   ~0048847

I've found an issue which prevented your file to open (it was too big!) and I fixed it. I was able to open your document with the fix, however it takes quite long and given your document size, loading your document takes a lot of RAM: around 7Gb without accounting RAM content Windows may have cached on disk. 16 Gb RAM is not enough to process such document comfortably given Windows and other applications have their own memory need.

Images not displaying is a symptom of your computer running out of memory. Two solutions : close some applications or buy more RAM.

I'll upload a 1.5.7.svn snapshot with the fix on sourceforge tonight at address below, it will be numbered 20210217:
https://sourceforge.net/projects/scribus/files/scribus-svn/1.5.7.svn/

jghali

2021-02-17 19:19

administrator   ~0048848

One detail: be sure to download the 64bit version, with the 32bit version you won't be able to load your document.

Jurek M.

2021-02-17 19:25

reporter   ~0048849

W między czasie ustaliłem, że po odznaczeniu opcji osadzania obrazów, plik ma zaledwie 15 MB. Otwiera się dość długo na komputerze na którym został utworzony i obrazy się wyświetlają. Natomiast po przeniesieniu pliku na inny komputer o podobnych parametrach, plik otwiera się szybko ale nie widać obrazów. Przesyłam link do pliku po usunięciu opcji osadzania obrazów: https://1drv.ms/u/s!AvTgeeFMm-cwav7EEinYR4SYFb0?e=Kc4rXN

jghali

2021-02-17 19:32

administrator   ~0048850

Last edited: 2021-02-17 19:35

To transfer a Scribus document to another computer, use File > Collect For output, that will save document appropriately and copy all images and other resources to a directory. You'll just need to copy the created directory to the other computer. If you need to copy a document to other computers, it is basically good practice to store all resources (images, ...) used by the document in a subdirectory of the directory where document is saved.

Jurek M.

2021-02-18 18:53

reporter   ~0048858

Zastosowaliśmy się do Waszych porad i zaleceń. Powstał plik 15 MB, który otwiera się ok. 40 min i wyświetlają się wszystkie zdjęcia. Może przyda się Wam następująca informacja: przed rokiem realizowaliśmy podobny projekt, z podobną treścią, na takim samym sprzęcie, w systemie win 8. Projekt osiągnął wielkość ok. 1,5 GB, zawierał zdjęcia (wszystkie osadzone), otwierał się w ciągu ok. 15 min. Export do .pdf i wydruk w drukarni – bez problemów.
Dziękujemy bardzo za skuteczną pomoc i cenne rady. Życzymy całemu zespołowi wielu zadowolonych użytkowników Scribusa.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2021-02-16 17:44 Jurek M. New Issue
2021-02-16 18:12 jghali Priority urgent => normal
2021-02-16 18:12 jghali Note Added: 0048834
2021-02-16 18:13 jghali Category - => General
2021-02-16 18:13 jghali Summary błąd otwierania pliku .sla => Error opening sla document
2021-02-16 19:30 jghali Note Added: 0048838
2021-02-17 06:04 Jurek M. Note Added: 0048844
2021-02-17 17:12 Jurek M. Note Added: 0048846
2021-02-17 17:53 jghali Summary Error opening sla document => Error when trying to open document with size above 2Gb
2021-02-17 18:28 jghali Note Added: 0048847
2021-02-17 18:28 jghali Assigned To => jghali
2021-02-17 18:28 jghali Status new => resolved
2021-02-17 18:28 jghali Resolution open => fixed
2021-02-17 18:28 jghali Fixed in Version => 1.5.7.svn
2021-02-17 19:19 jghali Note Added: 0048848
2021-02-17 19:25 Jurek M. Note Added: 0048849
2021-02-17 19:32 jghali Note Added: 0048850
2021-02-17 19:35 jghali Note Edited: 0048850
2021-02-18 18:53 Jurek M. Note Added: 0048858
2021-03-23 06:25 cbradney Status resolved => closed