View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0017213ScribusOS-MacOSXpublic2024-05-09 12:57
Reportermarcohanuman Assigned To 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status newResolutionopen 
Product Version1.6.2.svn 
Summary0017213: Manglende ikoner i Arranger Sider-vindue
DescriptionDer er flere issues.
For det første er Scribus på dansk versionering ikke fuldt oversat men en skøn blanding af dansk og engelsk.
Det viser sig bl.a her:
I vinduet Arranger Sider er der fire manglende ikoner i Dokumentsider, der viser handlinger for siderne.
Pop-up-beskeden er på engelsk: Add a new page, Import pages ... osv.
Det er helt tydeligt, at der skulle have være ikoner, men de mangler. Man er nødt til at bruge pop-up'en ved at holde cursor over den tomme firkant.

Yderligere: I Mantis Issue Tracker for Scribus går kun til version 1.6.2.svn, men der er udgivet version 1.7.0, som jeg bruger.
Jeg ELSKER den !! og kan godt leve med disse bugs, men de bør rettes.
TagsNo tags attached.
PatchNo

Activities

cbradney

2024-05-09 12:57

administrator   ~0051141

You may help out with the Danish translation if you wish by creating an account on www.transifex.com and signing up to translate for the ScribusStable or Scribus projects. Its not a difficult task. Otherwise, its up to the existing translator unfortunately.
Scribus 1.7.0 has not been released, so you need to use 1.7.0.svn in Mantis.
I assume you mean 1.7.0 for the Arrange Pages window. I have 4 icons there. How did you install Scribus?

Issue History

Date Modified Username Field Change
2024-05-09 09:45 marcohanuman New Issue
2024-05-09 12:57 cbradney Note Added: 0051141